AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Ağır Ceza Mahkemesi A 4   2.Ağır Ceza Mahkemesi A 5
3.Ağır Ceza Mahkemesi B 5   4.Ağır Ceza Mahkemesi A 5
5.Ağır Ceza Mahkemesi B 5   6.Ağır Ceza Mahkemesi B 5
7.Ağır Ceza Mahkemesi B 5   8.Ağır Ceza Mahkemesi B 4
9.Ağır Ceza Mahkemesi B 4   10.Ağır Ceza Mahkemesi B 4
11.Ağır Ceza Mahkemesi B 4   12.Ağır Ceza Mahkemesi C 5
13.Ağır Ceza Mahkemesi A 5   14.Ağır Ceza Mahkemesi A 4
15.Ağır Ceza Mahkemesi A 5   16.Ağır Ceza Mahkemesi A 5
17.Ağır Ceza Mahkemesi C 1   18.Ağır Ceza Mahkemesi C 1
19.Ağır Ceza Mahkemesi C ÜST Z.   20.Ağır Ceza Mahkemesi C 1
21.Ağır Ceza Mahkemesi C 2   22.Ağır Ceza Mahkemesi C 2
23.Ağır Ceza Mahkemesi C 2   24.Ağır Ceza Mahkemesi C 2
AİLE MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Aile Mahkemesi Sıhhiye 4   2.Aile Mahkemesi Sıhhiye 4
3.Aile Mahkemesi Sıhhiye 4   4.Aile Mahkemesi Sıhhiye 0
5.Aile Mahkemesi Sıhhiye 0   6.Aile Mahkemesi Otopark 0
7.Aile Mahkemesi Sıhhiye 4   8.Aile Mahkemesi Sıhhiye 0
9.Aile Mahkemesi Sıhhiye 4   10.Aile Mahkemesi Sıhhiye 0
11.Aile Mahkemesi Otopark 0  
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5   2.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5
3.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5   4.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5
5.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5   6.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5
7.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5   8.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5
9.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5   10.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 5
11.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4   12.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4
13.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4   14.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4
15.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4   16.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4
17.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4   18.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4
19.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4   20.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 4
21.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 3   22.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 3
23.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 3   24.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 3
25.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1   26.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1
27.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2   28.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
29.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2   30.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2
31.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2   32.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2
33.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2   34.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2
35.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 2   36.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1
37.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1   38.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 0
39.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1   40.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1
41.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1   42.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 1
43.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 0   44.Asliye Ceza Mahkemesi Otopark 3
ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3   2.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3
3.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3   4.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3
5.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3   6.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3
7.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3   8.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 3
9.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2   10.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2
11.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2   12.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2
13.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2   14.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2
15.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2   16.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 2
17.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1   18.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1
19.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1   20.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1
21.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1   22.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1
23.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1   24.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 1
25.Asliye Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 0   26.Asliye Hukuk Mahkemesi DTCF 2
27.Asliye Hukuk Mahkemesi DTCF 2  
BARO BİRİMLERİ
BİRİM BLOK KAT   BİRİM BLOK KAT
Baro DTCF 5   Avukatlar Odası - Fotokopi Ulus 2
Baro Yönetim Kurulu DTCF 5   Çocuk Merkezi Otopark 2
Avukatlar Odası Ulus 4   Fotokopi Ağır Ceza 0
Fotokopi Ulus 4   Baro Vestiyeri Sıhhiye 0
Fotokopi Sıhhiye 4   Avukat Odası - Fotokopi Ulus 0
Avukatlar Odası - Fotokopi Sıhhiye 3   Baro Vestiyeri - Fotokopi Otopark 0
Kadın Danışma Merkezi Otopark 2   Teknik Servis DTCF   0 
Adli Yardım Bürosu Otopark 2   Fotokopi Otopark -1
Avukatlar Odası - Fotokopi Sıhhiye 2        
BARO Tabibliği Ulus 2        
ÇOCUK MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Çocuk Ağır Mahkemesi DTCF 2   1.Çocuk Mahkemesi Otopark 1
2.Çocuk Mahkemesi Otopark 3   3.Çocuk Mahkemesi Otopark 0
4.Çocuk Mahkemesi Otopark 3  
İŞ MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.İş Mahkemesi DTCF 3   2.İş Mahkemesi DTCF 3
3.İş Mahkemesi DTCF 3   4.İş Mahkemesi DTCF 3
5.İş Mahkemesi DTCF 3   6.İş Mahkemesi DTCF 3
7.İş Mahkemesi DTCF 3   8.İş Mahkemesi DTCF 3
9.İş Mahkemesi DTCF 2   10.İş Mahkemesi DTCF 2
11.İş Mahkemesi DTCF 2   12.İş Mahkemesi DTCF 2
13.İş Mahkemesi DTCF 2   14.İş Mahkemesi Otopark 0
15.İş Mahkemesi Otopark 0   16.İş Mahkemesi Otopark 0
17.İş Mahkemesi Sıhhiye 0   18.İş Mahkemesi Sıhhiye 0
19.İş Mahkemesi Sıhhiye 0   20.İş Mahkemesi Otopark
21.İş Mahkemesi Sıhhiye 5   22.İş Mahkemesi Sıhhiye 4
SULH CEZA MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Sulh Ceza Mahkemesi DTCF 2   2.Sulh Ceza Mahkemesi DTCF 2
3.Sulh Ceza Mahkemesi Otopark 3   4.Sulh Ceza Mahkemesi Otopark 3
5.Sulh Ceza Mahkemesi Otopark 0   6.Sulh Ceza Mahkemesi Otopark 0
7.Sulh Ceza Mahkemesi Otopark 1   8.Sulh Ceza Mahkemesi Otopark 1
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 5   2.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 5
3.Sulh Hukuk Mahkemesi DTCF 5   4.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 5
5.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 5   6.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 5
7.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 5   8.Sulh Hukuk Mahkemesi DTCF 5
9.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 4   10.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 4
11.Sulh Hukuk Mahkemesi Sıhhiye 4  
TİCARET MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1. Ticaret Mahkemesi DTCF 5   2.Ticaret Mahkemesi DTCF 5
3.Ticaret Mahkemesi DTCF 5   4.Ticaret Mahkemesi DTCF 5
5.Ticaret Mahkemesi DTCF 4   6.Ticaret Mahkemesi DTCF 4
7.Ticaret Mahkemesi DTCF 4   8.Ticaret Mahkemesi DTCF 4
9.Ticaret Mahkemesi DTCF 4   10.Ticaret Mahkemesi DTCF 2
11.Ticaret Mahkemesi Ulus 4   12.Ticaret Mahkemesi Ulus 4
13.Ticaret Mahkemesi Ulus 4   14.Ticaret Mahkemesi Ulus 4
TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
MAHKEME BLOK KAT   MAHKEME BLOK KAT
1.Tüketici Mahkemesi Ulus 5   2.Tüketici Mahkemesi Ulus 5
3.Tüketici Mahkemesi Ulus 5   4.Tüketici Mahkemesi Ulus 5
5.Tüketici Mahkemesi Ulus 5   6.Tüketici Mahkemesi Ulus 5
7.Tüketici Mahkemesi Ulus 5   8.Tüketici Mahkemesi Ulus 5
9.Tüketici Mahkemesi Ulus 5   10.Tüketici Mahkemesi Otopark 3
11.Tüketici Mahkemesi Ulus 4   12.Tüketici Mahkemesi Sıhhiye 4
13.Tüketici Mahkemesi Ulus 4   14.Tüketici Mahkemesi Sıhhiye 4
15.Tüketici Mahkemesi Ulus 4   16.Tüketici Mahkemesi Ulus 4