2014-2015 ADLİ YILI BAŞLADI
Demokratik Hukuk Devletinin Tüm Kurallarıyla İşlediği Bir Yıl Olması Dileğiyle 2014-2015 Adli Yılının Tüm Yargı Mensuplarına Ve Çalışanlarına Hayırlı Olmasını Diliyoruz
Haber Tarihi : 01.09.2014 Okuma Sayısı : 241 Devamı için...

BASIN BİLDİRİSİ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın adli yıl açılışında konuşma hakkının elinden alınmak istenmesi karşısında, bu geleneğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Haber Tarihi : 15.08.2014 Okuma Sayısı : 1149 Devamı için...

DUYURU
Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın Sulh Ceza Mahkemelerinin Ankara Adliyesi içerisindeki yerleşimleri hakkında bilgi veren 08.08.2014 tarihli yazısı.
Haber Tarihi : 11.08.2014 Okuma Sayısı : 1379 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın "Ceza Davasını Temyiz Etmeyen Tarafın Gerekçeli Kararı Bulunmadığı"na ilişkin duyurusu meslektaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.
Haber Tarihi : 22.07.2014 Okuma Sayısı : 2592 Devamı için...

DUYURU
HSYK kararı uyarınca Sulh Ceza Mahkemeleri dosyalarının yeni mahkemeleri tam listesi
Haber Tarihi : 22.07.2014 Okuma Sayısı : 2484 Devamı için...

DUYURU
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri Tevzi işlemleri Ankara İcra Mahkemeleri Tevzi Bürosu Tarafından Yapılacaktır.
Haber Tarihi : 10.07.2014 Okuma Sayısı : 960 Devamı için...

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Baromuz Üyesi Avukat Ünal YILMAZ (8002) Vefat Etmiştir
Haber Tarihi : 28.08.2014 Okuma Sayısı : 407 Devamı için...

DUYURU
Easy&Airpark'ın Baromuz Üyelerine özel %10 indirimle sundukları araç kiralama ve shuttle hizmetleri
Haber Tarihi : 11.08.2014 Okuma Sayısı : 444 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın kişisel bilgilerinde değişiklik olan meslektaşlarımızın nitelikli elektronik sertifikalarının yeniden üretilmesi hakkındaki duyurusu
Haber Tarihi : 11.08.2014 Okuma Sayısı : 297 Devamı için...

DUYURU
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37. Maddesi ile 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 13. maddenin (b) bendi uyarınca hazırlanan iş bölümüne ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 17.07.2014 Tarih ve 2 Sayılı Kararı
Haber Tarihi : 01.08.2014 Okuma Sayısı : 426 Devamı için...

DUYURU
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Broşürü ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İlgili Mevzuat Kitabı Meslektaşlarımızın Bilgilerine Sunulmuştur.
Haber Tarihi : 26.07.2014 Okuma Sayısı : 318 Devamı için...

KAMUOYU DUYURUSU
1/918 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin Ankara Barosu’nun Görüşleri
Haber Tarihi : 02.06.2014 Okuma Sayısı : 1229 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu'nun Avukatlık Kanunu Taslağı'na ilişkin değerlendirmeleri
Haber Tarihi : 26.05.2014 Okuma Sayısı : 2041 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 21.08.2014 gün, 2014/72 sayı ve Yurtdışında Kimi Ülkelerde Bulunan Hukuk Fakültelerinin Sınavsız Öğreci Aldıkları, Öğrenim Sürelerinin Kısa Olduğu, Öğrenimin Türkçe Yapıldığı, Bu Nedenle Otomatik Olarak Denklik Alınacağı Hakkındaki Duyumlara İlişkin Duyurusu
Haber Tarihi : 26.08.2014 Okuma Sayısı : 94 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 18.08.2014 gün, 2014/69 sayı ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Ekim Ayı Sonuna Kadar Hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği Hakkındaki Duyurusu
Haber Tarihi : 26.08.2014 Okuma Sayısı : 85 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 21.08.2014 gün, 2014/71 sayı ve Vefat Eden Avukatın Bakmakla Yükümlü Olduğu Bakıma Muhtaç Çocuklarına Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan Yardım Yapılabileceği Konulu Duyurusu
Haber Tarihi : 25.08.2014 Okuma Sayısı : 68 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 20.08.2014 gün, 2014/70 sayı ve Adalet Bakanlığı Tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Bazı Hükümlerinin Yürütülmesinin Durdurulması ve İptali İçin Açılan Dava Hakkındaki Duyurusu
Haber Tarihi : 25.08.2014 Okuma Sayısı : 117 Devamı için...

DUYURU
1994 yılında katledilen Av. Faik Candan ile Avukat Yusuf Ekici’nin de aralarında bulunduğu faili meçhul cinayetlere ilişkin devam eden davaya Ankara Barosu’nun katılma talebi kabul edildi
Haber Tarihi : 11.07.2014 Okuma Sayısı : 1159 Devamı için...

DUYURU
Ankara İcra Müdürlüklerinin Bağlı Olacakları İcra Mahkemelerini Bildiren Adalet Komisyonu Kararı
Haber Tarihi : 02.07.2014 Okuma Sayısı : 1868 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yapılmakta olan tedavi yardımları 1 No'lu Tedavi Yardımları Yönergesi'nin Teminatlar başlıklı 6. maddesi ve İstisnalar başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik hk.
Haber Tarihi : 18.06.2014 Okuma Sayısı : 514 Devamı için...

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda "dünyanın en kapsamlı" anlaşması olarak nitelendirilen İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Basın Açıklaması…
Haber Tarihi : 31.07.2014 Okuma Sayısı : 1271 Devamı için...

BASINDA BARO
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü Ankara Barosu’na - Milliyet 25.07.2014
Haber Tarihi : 25.07.2014 Okuma Sayısı : 226 Devamı için...

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :
 
Baroya Kayıtlı Olmayan Kamu Avukatları