YENİ ADLİ YILDA HERKES İÇİN ADALET BEKLİYORUZ

Yeni Adli Yıl, ne yazık ki bu sene daha sancılı başlıyor.

Çünkü yıllardır çözülmeyen yargı sorunu, son Anayasa değişikliği ile artık Türkiye'nin en önemli meselesi haline dönüşmüştür. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ihlal edilmiş; Hakimler Savcılar Kurulu siyasi iktidara bağlanmış; yargı, daha bağımlı ve daha taraflı hale getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki devletleri devlet yapan, adalet teşkilatlarıdır. Bir devletin devamlılığını sağlayan en önemli unsur, vatandaşlarının o devletin adaletine duyduğu güvendir.

Ülkemizde ne yazık ki çok yüksek olmayan adalete güven duygusu, son Anayasa değişikliği ve beraberinde gelen keyfi uygulamalar nedeniyle derinden sarsılmıştır.

Mülkün yani devletin temeli olan adalete güveni arttırmanın tek yolu, kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyen düzenlemelerden derhal vazgeçmek; elbirliğiyle bağımsız, tarafsız, hızlı ve adil bir yargı düzeni yaratmaktır.

Bu konuda en büyük görev de siyasi iktidara düşmektedir. Öncelikle devleti yönetenlerin, kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargı erkinin eşitler arasında birinci erk olduğuna, hukuk devleti ilkelerine, hukukun üstünlüğüne ve evrensel hukuk kurallarına inanması ve saygı duyması gerekmektedir.

Yargının bağımsız savunma ayağını oluşturan 105 bin avukat, yargıdaki bağımsızlık ve tarafsızlık mücadelesini bu adli yılda da tek yürek olarak sürdürecektir.

Yeni Adli Yıl'ın açılışının Saray'da yapılmasından vazgeçilmiş olması önemlidir. Ama yargının üç eşit ayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların bu yılki açış töreninde de dışlanmış olması, asla kabul edilemez. Ankara Barosu, avukatların dışlandığı bu törende yer alamayacaktır.

Bağımsız, tarafsız, hızlı ve adil bir yargıya vesile olması temennisiyle Yeni Adli Yıl'ın yargı camiasına ve tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını ve herkese 'adalet' getirmesini diliyoruz.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI