VERGİ YARGILAMASI HUKUKU PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi ve Vergi İdare Hukuku Kurulu işbirliğiyle düzenlenen “Vergi Yargılaması Hukuku Paneli”, 12 Kasım 2019 Salı günü ABEM’de gerçekleştirildi. 
Panele eğitmen olarak Prof. Dr. Cenker Göker ve Ankara Barosu Vergi İdare Hukuku Kurulu Başkanı Av. Mahcemal Seyhan katıldı. Konuşmacılar; vergi hukukunun anayasal temelleri, vergilendirme işlemleri, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve vergi yargılama süreci gibi konularda meslektaşlarımızla bilgilerini paylaştılar.
Paneli,  Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Meltem Akyol ve Av. Çağrı Eryılmaz izledi.