VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELER PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması: 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirmeler Paneli, 13 Ekim 2016 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Moderatörlüğünü Av. Prof. Dr. Mustafa Akkaya’nın üstelendiği panele, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat Bayar, Dr. İnci Solak Akman ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Dündar konuşmacı olarak katıldı.

 

TARİH: 13 Ekim 2016

YER: ABEM