TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET VE AYRIMCILIK PANELİ YAPILDI

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonunca 03 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık konulu panele Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Özge Yücel katıldı.