TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET VE AYRIMCILIK PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık” paneli, 25 Kasım 2021 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel yaptı. Koranel şunları söyledi:

“Kıymetli meslektaşlarım değerli misafirler; sizleri saygıyla selamlıyorum. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezimiz tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık paneline hoş geldiniz. 

1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde diktatör yönetime karşı mücadelenin sembolü haline gelen Mirabel kardeşlerin cinsel saldırı sonrası katledilmeleriyle 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararasımücadele günü ilan edilmiştir. 1960’dan bugüne kadar kadınlara yönelik ayrımcı şiddet ve bu şiddetle mücadele devam etmektedir.

2020 yılı itibariyle ise tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık tehdidi  her birimizin hayatlarını derinden etkilese de kadınların hayatını orantısız şekilde etkilemiştir. Birleşmiş Milletler Haziran 2020 raporu ile tüm dünyayı ekonomik ve sosyal olarak etkileyen ve etkilemeye devam edecek olan sürecin kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti orantısız şekilde artırdığını ortaya koymuş ve hükümetlere bu alana yönelik tedbirleri acilen gözden geçirme çağrısı yapmıştır. Rapordan çok kısa bir süre sonra, Türkiye bu yıl Mart ayında bir cumartesi gece yarısı tek adam rejiminin kararı ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinden yani İstanbul Sözleşmesinden çekilmiştir. Bu karar sonrasında Ülkemiz de kadın cinayetleri hızlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin temel sebebi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmamış olması olup; Türkiye’de yönetenler eliyle kadına yönelik şiddeti önlemeye dair mekanizmalar işlevsiz hale getirilmektedir. Yani çok açık bir şekilde söylemek gerekirse KADINA KARŞI ŞİDDET POLİTİKDİR.

Her türlü hak mücadelesinde öncü olan Ankara Barosu kadına yönelik şiddetle mücadelede de bir ilke imza atmış ve  ayrımcılık ve şiddet biçimlerinden bütünüyle arındırılmış bir baro ortamı yaratmaya yönelik ilkeleri belirleyerek önleme, destek ve güçlendirme ile etkin soruşturma ve yaptırım mekanizmalarını oluşturacak sürece hâkim olması gereken politikaları ortaya koyan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz Ve Saldırıya Karşı Politika Belgesini ilan etmiştir. Ankara Barosu her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede de öncü olmaya devam edecektir. Panele katkı sağlayacak konuşmacılarımız Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Çiğdem Sever, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve aynı zamanda Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Doç. Dr. Özge Yücel, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden ile bu panelin yapılmasını organize eden   Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Ceren Kalay Eken’e ve tüm kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür eder, sizlere keyifli ve faydalı bir panel dilerim.” 

Oturum başkanlığını Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken’in üstlendiği panele konuşmacı olarak Av. Müjde Tozbey Erden, Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever ve Av. Doç Dr. Özge Yücel katıldı.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zekiye Avcı ve meslektaşlarımız izledi. Konuşmacılara plaketlerini, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zekiye Avcı takdim etti.

“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık” başlıklı paneli AnkaraBarosuTv YouTube sayfası üzerinden izleyebilirsiniz.