ÖZGÜR BASININ YANINDAYIZ!

Siirt İl Müftüsü’nün Oda TV özelinde tüm basına verdiği gözdağı, katliam iması sahibinin Ortaçağ’dan kalma zihniyetinin ifşasından başka bir şey olmadığı gibi özgürlüklere ve haber alma hakkının kutsallığına inanan hiç kimseyi korkutmaya da muktedir değildir.

Anılan kişinin, “(...) Hiçbirinin yanına kâr kalmamıştır”, “Toplum vicdanında yeniden mahkum olacaklardır” söylemleriyle normalleştirdiği terör saldırılarında tam 12 kişi hunharca katledilmiştir. Bir devlet memurunun terör imasına ve katliam çağrısına doygun söylemleriyle saldırı çağrısı yapmaktan çekinmediği ve terörü güzellediği bir düzende, hiçbirimizin güvende olmadığı açıktır.

Siirt İl Müftüsü’nün bu iması sadece basın özgürlüğünü hedef almamaktadır. Bir terör saldırısının “yanına kâr kalmaması” ya da “toplum vicdanında mahkum olması” kılıflarına sokulma çabası; suçu ve suçluyu övmek, terör güzellemesi, üstü kapalı katliam çağrısı, ifade özgürlüğünün dökülmesi muhtemel kanlarla ortadan kaldırılması, basının susturulması, toplumun kutuplaşması ve hatta iç savaşa yönelik utanmaz bir çağrıdır.

Özgür basının ve ifade hürriyetinin yanında olduğumuzu; bastırılmış kötülüğün ifşasından ve karanlık zihniyetin ürünü katliam çağrılarından korkmadığımızı, bu korkusuzluğumuzu ise aydınlık geleceğimize ve özgürlüklerimize bağlılığımızdan aldığımızı öncelikle gözünü kan bürümüş provakatörlere, sonrasında ise tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.