KEP, ELEKTRONİK İMZA VE UYAP UYGULAMALARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Bilişim Kurulu tarafından "01.01.2019 tarihinde zorunlu kullanılacak olan Elektronik Tebligat ve Kayıtlı Elektonik Posta (KEP), Elektronik İmza ve UYAP Uygulamaları" konulu bilgilendirme paneli, 11 Haziran Pazartesi günü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Ankara Barosu Bilişim Kurulu Başkanı Av. Çağatay Cengiz katıldı.

Panelde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda yer alan 01.01.2019 tarihinde yürürlük kazanacak olan Elektronik Tebligat'a (Ulusal Tebligat) değinilerek, yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde kullanılan Kayıtlı Elektronik Tebligat'ın kullanım alanlarına ve faydasına dair bilgi verildi.