KAMU DENETÇİLİĞİNDE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

Ceza infaz kurumlarında yaşanan uygulama sorunları, personel ve idareden kaynaklanan aksaklık ve yetersizlikler, tutuklu ve hükümlülerin cezaevi koşullarını tespit etmek ve çözüm yollarını bulabilmek için, 01 Kasım 2018 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumunda yapılan toplantıya Ankara Barosu adına Sayman üye Avukat Hava Orhon katılmıştır.