KAMULAŞTIRMA HUKUKU TOPLANTILARI PANELİNİN İLK OTURUMU YAPILDI

Ankara Barosu Mülkiyet Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen “Kamulaştırma Hukuku Toplantıları Paneli”nin ilk oturumu, 20.12.2019 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi. 
Oturum Başkanlığını Av. Sevda Çiftçi’nin üstlendiği panelin açılış konuşmalarını, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ve Mülkiyet Hukuku Kurulu Başkanı Av. Murat Tezcan yaptı.
Panele konuşmacı olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Gülsüm Kütahya ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi Üyesi İsmet Can katıldı.