KADIN İŞÇİLER PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen Kadın İşçiler – Çalışma Hayatındaki Güncel Düzenlemeler Paneli, 23 Şubat 2017 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“Konu ‘kadın’ olduğunda Ankara Barosu’nun ne denli hassas olduğu herkes tarafından bilinen bir husustur. Baromuzun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu da yeni dönemdeki ilk etkinliğini Kadın İşçiler başlığı ile yaparak bu hassasiyetimizi bir kez daha vurgulamış oldu.

Kadınlar çalışma hayatının sorumlulukları yanında ev hayatı ve aile sorumluluklarını da üstlenmektedirler. Ayrıca kadınlara geleneksel bakış açısı, onları öncelikle eş ve anne olarak görmüş; sadece ekonomik zorunluluklar nedeniyle çalışmasını onaylamış; bu durum ise onların ikincil işgücü olarak görülmesini desteklemiştir. Son yıllarda kadınların eğitim durumlarında ortaya çıkan gelişmeler, kadın-erkek eşitliği kavramının gelişmesi, kadınların geleneksel rollerinin dışında kendilerini kabul ettirme istekleri, onların çalışma hayatına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamıştır.

Ancak günümüzde veriler, kadın işgücünün yıllar boyunca süren ikincil işgücü olma özelliğinin ortadan kalkmadığını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30 seviyesinde kalmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile kıyaslandığında bu oran, Avrupa ortalamasının yarısından da azdır. AB istatistik dairesi verileri, Avrupa ülkelerinde çalışan kadın ortalamasının yüzde 62,3 olduğunu göstermektedir.

Gündelik hayatta pek çok sorumluluğu tek başına yüklenen kadınlarımızın çalışma hayatında da yer almalarının gerek ailenin gerekse toplumun ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli bir etken olduğu kuşkusuzdur. Kadın işçilerle ilgili koruyucu düzenlemeler, onların bu iki sorumluluk alanlarını dengelemesi açısından da oldukça önemlidir.

Bu nedenle çalışma hayatı içerisindeki kadın işçilerle ilgili yasal düzenlemelerin ayrıntılı olarak ele alınacağı bu panelin, hem kadınların çalışma hayatındaki haklarının bilinmesi ve gelişimi için hem de mesleki çalışmalarda hepimiz için çok yararlı olacağından hiç kuşkum yok.

Birikimlerini bizlerle paylaşacak olan konuşmacılarımıza, heyecanlı ve gayretli çalışmalarından dolayı kurul üyelerimize ve katılımınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim.” 

Oturum başkanlığını Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Nazlı Didem Moğolkoç’un üstlendiği panele, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı ve Ankara Barosu’ndan Av. Çiğdem Yorulmaz konuşmacı olarak katıldı.

TARİH: 23 Şubat 2017
YER: ABEM