KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ TBB TÜBAKKOM NAFAKA ÇALIŞTAYINDA

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. İdil Yalçıner Şimşek ile merkezi üyeleri, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, Türkiye Barolar Birliği Tübakkom nafaka çalıştayına katılım göstermiştir.