GENÇ AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Genç Avukatların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çalıştay'a 54 farklı ilin Genç Avukatlar Komisyonu/Meclisi/Merkezi/Kurulu üyeleri katılmış olup, Ankara Barosu'nu temsilen Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu Başkanı Av. Göksu Işıl Karagöz katıldı.

Çalıştay'da, hukuk fakültesi problemlerine yönelik olarak “hukuk fakültelerinin sayılarındaki artış ve kontenjan sorunu”, “avukatlık hukukunun ders olarak verilmesi”, “avukatlık sınavı; staj ve stajyer avukat sorunları kapsamında ruhsat ve staj başvuru ücretleri”, “staj eğitimi ile stajyer avukatların ücret ve sigorta sorunları”, “Avukatlık Kanunu'nda yapılan son değişiklikler” genç avukatların mesleki sorunlarına yönelik olarak ise “genç avukatların vergi ve bağlı çalışan avukatların sigorta sorunları”, “genç avukatların CMK ve Adli Yardım problemleri”, “Meslek alanının daraltılması” konuları tartışılarak anılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunuldu.