EĞİTİMDE TARİKAT VE MEDRESE GERÇEĞİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından ortak düzenlenen Eğitimde Tarikat ve Medrese Gerçeği paneli, 12 Nisan 2018 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Açılış konuşmasında, eğitimin tarikatların elinde kalmasının olası vahim sonuçlarına değinen Canduran, tarikat eğitiminin çocuklara yönelik sömürü unsuru olduğu konusunu belirtirken, çocuklarımızın tarikat yurtlarına gönderilmesinin ve eğitim sistemi içine bilinçli olarak tarikatların yerleştirilmesinin, tarikatları güçlendirici önemli bir etmen olduğu noktasına dikkat çekti. Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, çözüm olarak; Atatürk ilkeleri ışığında bilimsel ve laik eğitimin önemine vurgu yaptı.

Moderatörlüğünü Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Av. Muhterem İrkin'in yaptığı panelde, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Seda Köse, Eğitim-İş Sendikası Avukatı - Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Av. Burak Sabuncu konuşma yaptı.

Panelde, konuşmacılardan Prof. Dr. Esergül Balcı, oluşturduğu bilimsel rapordan; eğitimde tarikatlaşma oranlarını, tarikat ve devlet ilişkisinde eğitime dönük olarak devletin tarikatlara yaptığı harcamaları ve yardımları, ailelerin çağdaş eğitim kurumlarına güven derecelerini anlattı. Çözüm olarak, laik değerlere sahip çıkan ve sorgulayan eğitim modelinin yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmacılardan Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Seda Köse, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından takip edilen ceza davalarına yönelik yaşanılanlara dikkat çekip, örnekler verdi. Bir diğer konuşmacı Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi ve Eğitim İş Sendikası Avukatı Burak Sabuncu eğitimdeki yapısal sorunların altını çizerken, uygulamadaki ihlallerin ve bunlara yönelik davalar konusunda bilgilerini paylaştı.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Köseyener izledi.