DUYURU

Tüm Bakanlıklara yazı yazılarak bünyelerinde veya bağlı kamu kuruluşlarında çalışmakta olan kamu avukatları ve dışarıdan sözleşme ile çalışan avukatlara herhangi bir baroya katılmak için tavsiye ve telkinde bulunulup bulunulmadığı hususu ile ilgili 4982 sayılı yasa çerçevesinde bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.