DUYURU

ANKARA BAROSU AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ’Nİ YARGIYA TAŞIDI

 

Ankara Barosu, 2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AÜTT) bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

 

Ankara Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay’a sunulan dava dilekçesinde, 2 Ocak 2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren AAÜT’nin Birinci Kısım Birinci Bölümü’nün 5. maddesinin c fıkrasında yer alan “şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler için 800,00 TL”; İkinci Kısım İkinci Bölümü’nün 4. maddesinde yer alan “tahliyeye ilişkin icra takipleri için 660,00 TL” ve İkinci Kısım İkinci Bölümü’nün 24. maddesinin b fıkrasında yer alan “bireysel başvurularda duruşmalı işler için 3.000,00 TL” şeklinde yer alan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

 

Dava dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI