DUYURU

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 04.08.2022 GÜN VE 31913 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Yönetmelik, yayım tarihinde (04.08.2022) yürürlüğe girmiştir.

İlgili Resmi Gazete’ye buradan ulaşılabilir. 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.

 

ANKARA BAROSU