DUYURU

31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin kararı ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi kurulmamış yerlerde görevli Asliye Hukuk ve Ceza Mahkemeleri belirlenmiştir.

HSK Birinci Dairesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan 30.05.2018 tarih ve 839 sayılı kararı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156. maddesi göz önünde bulundurularak Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerde bulunan hangi Asliye Hukuk ve Ceza Mahkemesinin bakacağı belirlenmiştir. Anılan karar göre;

Fikir ve Sınai Haklar Hukuk ile Ceza Mahkemesinin kurulmadığı ve yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde,

  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin göreve alanına giren dava ve işlere;
  1. Bir asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemenin
  2. İki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinin,
  3. İkiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye hukuk mahkemesinin,

 

  • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin göreve alanına giren dava ve işlere;
  1. Bir asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemenin
  2. İki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ceza mahkemesinin,
  3. İkiden fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin,

bakmasına karar verilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

HSK Birinci Dairesinin kararına buradan ulaşabilirsiniz.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI