DUYURU

BAROKARTTAN ALINAN KOMİSYONLARIN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 15.10.2014 tarih ve 2014/85 sayılı duyurusu ile 20.06.2013 Tarih ve 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen: 27 Haziran 2014 Tarihli Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları hakkında Yönetmelik gereğince Barokart’ ın Elektronik Para İşletici Kuruluş tarafından işletilmesi gerektiği ve ilgili kanun gereği, Yönetim Kurulu Kararı ile Barokart İşletmesi ve tüm hizmetleri Kanunla getirilen düzenlemeye uygun hareket etmek amacı ile Turk Elektronik Para A.Ş.’ne devredildiği bildirilmiştir.

Barokart'a yapılacak para yükleme işlemleri ile ilgili adı geçen şirketin yetkili olduğu ve hesap numaralarının değiştiği, 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren yapılan tüm işlemlerin Turk Elektronik Para A.Ş. tarafından yürütüleceği yine anılan duyuruda belirtilmiştir.

Turk Elektronik Para’ya kredi kartı ile Barokart’a yapılan ödemelerin yüksek oranda komisyonlar içermesi nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan Barokartın devri ve Barokart kullanımına dair yapılan sözleşmelerin ve bu konuda yapılan bir ihale var ise ihale evraklarının birer örneğinin Baromuza Bilgi Edinme Kanunu gereğince yazılı olarak gönderilmesi talep edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen cevabi yazıda sistemin işleyişine ilişkin Baromuz tarafından mütalaa edilen bir sorun var ise, konunun karşılıklı olarak görüşülmesi halinde, sorunların belgelere ulaşılarak tatmin edici şekilde cevaplanabileceği bildirilmiş, Baromuzca talep edilen bilgi ve belgelerin hangi amaçla talep edildiği hususu anlaşılamadığı için cevap verilemediği belirtilmiştir.

Baromuz tarafından konu hakkında yapılan itiraz doğrultusunda T.C. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 01.03.2018 tarih ve 2018/300 sayılı kararı ile itirazın kabulüne, Baromuzca talep edilen bilgi/belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda yer alan istisnalar kapsamında kabul edilemeyeceği değerlendirilmiş, 4982 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca bilgi ve belgelerin erişime açılması gerektiği hususunda karar verilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği tarafından, konunun Birlik Başkanlığı dışında özel şirketi de ilgilendirmesi ve bu özel şirketin ticari sırlarının hukuka aykırı olarak ifşa edildiği iddialarına maruz kalmamak adına T.C. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 01.03.2018 tarih ve 2018/300 sayılı kararının yerine getirilemeyeceği ve idari yargıya taşınacağı, yargı kararı gereğinin yerine getirileceği bildirilmiştir. Baromuz tarafından, alınan bu yüksek komisyonların kaldırılması için gerekli tüm işlemler sonuna kadar takip edilecektir.

Meslektaşlarımıza saygılarımızla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU

 

Baromuzca yapılan başvuruları görüntülemek için tıklayınız.