DUYURU

30.01.2017 gün ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin Genel Hükümler Başlığı altında yer alan

  • İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde ücret başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” şeklindeki son cümlesi,
  • Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret başlıklı 16. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “(c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek” ibaresi ile

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin;

  • Birinci Kısım Birinci Bölümünün 5. maddesinin c fıkrasında yer alan “Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler” için belirlenen 880,00-TL ücretin,
  • İkinci Kısım İkinci Bölümünün 4. maddesinde yer alan “Tahliyeye ilişkin icra takipleri için” belirlenen 725,00-TL ücretin,

İkinci Kısım İkinci Bölümünün 24. maddesinin b fıkrasında yer alan bireysel başvurularda “Duruşmalı işler” için belirlenen 3.300,00-TL ücretin

 

iptali ve yürütmesinin durdurulması için Baromuz adına Danıştay 8. Dairesi’nin 2018/850 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

 

Dava dilekçesinin tam metni için tıklayınız.

 

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI