DUYURU

02.01.2017 TARİHLİ VE 29936 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN BAZI MADDELERİ TBB BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TARİFE İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Halen yürürlükte olan 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17. Maddesinin 2. Fıkrası, 22. Maddesi, tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin birinci kısmının ikinci bölümünün 6. Satırı ile ikinci kısmının ikici bölümünün 7. Satırı değiştirilmiştir.  

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI        

 

Tarife değişikliğine buradan ulaşılabilir.