DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Haklarımız ve özgürlüklerimiz; bizlerin doğuştan sahip olduğu, insanlığın ortak bir gelecekte barış içinde bir arada kardeşliğin inşası için zulme ve baskılara karşı tarihsel mücadeleler vererek elde ettiği; ırk, dil,  din ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin ortak faydalanabileceği, evrensel ve vicdani direnişin ürünü olarak insanca yaşamanın sigortası ve değerler dizgesidir. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin 70. yıldönümünde; hukukun çiğnenmediği, adaletin zedelenmediği, demokrasinin hiçe sayılmadığı; yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın haklarının ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği ve tüm haklarımızın her türlü baskılara karşı korunduğu bir ülke ve dünya dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!