CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AİHS İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA YARGI MENSUPLARININ KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI POJESİ KAPSAMINDA TOPLANTI YAPILDI

Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Yargı Mensuplarının Kapasitelerinin Arttırılması Projesi” kapsamında düzenlenen proje toplantısı, 7 Kasım 2019 Perşembe günü, ABEM’de gerçekleştirildi.
Toplantıya, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Çağrı Eryılmaz, Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Doğan Erkan, Başkan Yardımcısı Av. Ayşen Akcan Senem, İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Sercan Aran, CMK Merkezi üyesi Av. Burak Emre Özilhan ile uluslararası ve ulusal danışmanlardan oluşan ihtiyaç analizi uzman ekibi katıldı.