BASIN AÇIKLAMASI

Basına ve kamuoyuna,

Çocukların cinsel istismarına ve küçük yaşta evliliklerine, bu kez de Diyanet İşleri  Başkanlığı’ndan onay verildi.

Başkanlığı’nın, kendi web sitesinde yer alan “Dini Kavramlar Sözlüğü”nde “BULUĞ”  ve “NİKAH” sözcüklerinin tanımları yapılarak, 9 yaşında buluğ çağına girmiş,  Sözlük’ de kadın olarak bahsedilen kız çocuğunun ve/veya 12 yaşında buluğ çağına girmiş erkek çocuğunun, baliğ oldukları için nikahlanabilecekleri açıklanmıştır.

Oysaki 9 yaşındaki kız çocuğu ve/veya 12 yaşındaki erkek çocuğu, ancak oyun oynayabilir, okula gidebilir. Bu yaştaki çocukların gebe kalabileceğinden veya baba olabileceğinden bahsetmek, akla, vicdana aykırıdır. Çocuğun yaşam hakkının ihlali yanındada, çağ dışı olup, asla kabul edilemez. Kadının İnsan Hakları Savunucusu  Avukatlar olarak, bunu konuşuyor olmaktan bile utanç duyuyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasında, “buluğ” ve “nikah” gibi, dinle hiçbir ilgisi olmayan bu ve benzeri kavramları, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yasalarına karşı olarak ve onları hiçe sayarak açıklamak,  asla yoktur.

Türk Ceza Kanununda 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarında, rıza şartı aranmaksızın ceza veriliyor, Türk Medeni Kanununda reşit olma ve evlenme yaşı 18 olarak belirtilmiş iken, Diyanetin yaptığı bu tanımlama, Yasaları hiçe sayıp, şeriatı öne çıkarmaya yönelik bir davranıştır.

Yapılmak istenilen, Türk toplumunu tekrar ortaçağ karanlığına sürüklemek, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden uzaklaştırmaktır. Çocuk bedenleri üzerinden oluşturulan bu politika, hiçbir vicdana sığmaz.

Ortaya çıkan tepkiler üzerine, bu şekilde bir açıklamanın doğru olmadığı belirtilmişse de, bu kavramları kendi web sitelerinde yayınlayanların asıl amaçları hasıl olmuş ve iletmek istedikleri mesajlar,  yerine ulaşmıştır.

Bizler, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyeleri olarak;

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve bağlı görevlilerini, görev tanımı içinde yer alan hususlar dışında, özellikle  çocukların istismarına veya evlenmelerine yol açacak nitelikte, açıklama ve beyanlarda bulunmamaya davet ediyor ve diyoruz ki;

-Ey Diyanet İşleri Başkanlığı; kavramlardaki açıklamalarınız  yanlıştır, yanıltıcıdır ve   telafisi imkansız zararlara sebep olacak niteliktedir. Bir an önce, bu yanlışlardan dönerek, gerçek görevlerinizi yerine getiriniz.

-T.C. Anayasası’nın 2. Maddesinde yer alan laiklik ilkesinin, tüm Kurum ve Kuruluşları bağladığı gibi, Başkanlığınız için de bağlayıcı olduğunu asla unutmayınız.

-Sitenizdeki bu yanlış tanımlama ve beyanlar kaldırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağız.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. 03 Ocak  2018

                                                                               ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ