BARO DİSİPLİN KURULLARI TOPLANTISI YAPILDI

“Baro Disiplin Kurulları Toplantısı” 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Bursa’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya Ankara Barosu adına  Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Çağrı Eryılmaz ile Disiplin Kurulu üyelerinden Av. Emrah Cengiz ve Av. Önder Tekgümüş katıldı.