AVUKATLIK VE STAJ AKADEMİSİ GENEL KURULU YAPILDI

Ankara Barosu tarafından yeni kurulan Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA), ilk genel kurul toplantısını yaptı.

Ankara Barosu’nun Gölbaşı’ndaki Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi’nde 5 Ocak 2017 Perşembe günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, AVSA Başkanı Av. Samiye Eyuboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Kader Dostbakan, Av. Gürkan Gençkaya, Av. Doç. Dr. Devrim Güngör, Av. Dr. Mustafa Bayram Mısır, Av. Taner Ünlü ile Çalışma Daireleri Başkanları Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Av. Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu, Av. Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy, Prof. Dr. Arzu Oğuz, Prof. Dr. Korkut Özkorkut, Av. Ayhan Sarılar, Av. Hakan Çınar, Prof. Dr. Özcan Yağcı, Av. Oral Özbaş ve Prof. Dr. Gülriz Uygur katıldı.

Açış konuşmasını Av. Hakan Canduran’ın yaptığı toplantıda Av. Samiye Eyuboğlu, AVSA’yı avukatlık mesleğinin gelişimi ve ilerlemesi, uluslararası hukuka entegrasyonunun sağlanması, avukatların ve stajyer avukatların hem hukukun her alanında ve hem de hukuk dışındaki alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacı ile kurduklarını anlattı.

Av. Samiye Eyuboğlu, “AVSA olarak, mesleki bilgiyi güncelleyecek gönüllü meslek içi eğitimi süreklileştirmek, teoriyle uygulamayı birleştirerek katılımcılara uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırmak ve bu bilgi ve beceriyi sürekli olarak tazelemek, bir yandan da Staj Kurulu ile birlikte stajyer avukatların genel hukuk dallarındaki bilgilerini arttırmak, daha donanımlı bir şekilde mesleğe başlamalarını sağlamak düşüncesindeyiz.

Ulaşmak istediğimiz hedef, yargılamaların doğru yürütülmesini sağlayacak, hakimi, savcıyı, bilirkişiyi, hukuki bilgi ve becerileri ve donanımı ile doğru yönlendirebilecek ve böylelikle doğru bir yargılama yürütülmesini sağlayacak, anlaşmazlıkları, mahkeme önüne gelmeden de çözebilecek donanıma sahip avukatların sistemimizde yer almasını sağlamaktır” dedi.

Toplantıda, AVSA’nın önümüzdeki 6 aylık faaliyetlerine ilişkin tüm Genel Kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Toplantıda ayrıca Avukatlık Yasası ve Avukatlık Sınavı üzerine çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, AVSA bünyesinde oluşturulan Bilim ve Danışma Kurulu’nun üyeleri de belirlendi. Bilim ve Danışma Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Muharrem Özen, Prof. Dr. Nami Çağan, Prof. Dr. Kudret Güven, Prof. Dr. Turgut Tan, Prof. Dr. Mehmet Turhan, Prof. Dr. Murat Sezginer, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Prof. Dr. Halil Cin, Prof. Dr. Fatih Uşan, Av. Semih Güner, Av. Sadık Erdoğan, Av. Ayşe Altun, Av. Sema Aksoy, Av. Metin Feyzioğlu, Av. Pınar Keskin Coşgun, Av. Ertunç Alisbah, Av. Mehmet İstanbullu, Av. Özcan Güven ve Av. Sinem Canan Kızılkaya seçildi.

TARİH: 5 Ocak 2016
YER: Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi