AVUKATLIK KANUNU GEREĞİ EKİM AYINDA YAPILMASI PLANLANAN BAROMUZ OLAĞAN GENEL KURULUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ENGELLEYEN İL HIFZISSIHHA KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ İLE AÇTIĞIMIZ DAVADA, 5. İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZİ REDDETMİŞTİR

AVUKATLIK KANUNU GEREĞİ EKİM AYINDA YAPILMASI PLANLANAN BAROMUZ OLAĞAN GENEL KURULUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ENGELLEYEN İL HIFZISSIHHA KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ İLE AÇTIĞIMIZ DAVADA, 5. İDARE MAHKEMESİ  YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZİ REDDETMİŞTİR. Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 13.10.2020 gün ve 2020/1760 E. Sayılı YD red kararında; “olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş olup, bu karara itiraz edilmiştir. Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.