AVUKATLARIN İHALE KOMİSYONLARINDA YER ALMASINI ZORUNLULUK OLARAK DÜZENLEYEN KALKINMA BANKASI HİZMET ALIM SATIM YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ İBARESİ BAROMUZCA AÇILAN DAVA ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR

AVUKATLARIN İHALE KOMİSYONLARINDA YER ALMASINI ZORUNLULUK OLARAK DÜZENLEYEN KALKINMA BANKASI HİZMET ALIM SATIM YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ İBARESİ BAROMUZCA AÇILAN DAVA ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR. 

 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Satım Yönetmeliği'nin, "İhale Komisyonunun Kuruluşu" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Hukuk Müşavirliğinde görevli bir kıdemli avukat/avukat" ibaresinin iptali istemi ile Baromuz tarafından açılan davada Danıştay 13. Dairesi'nce iptal kararı verilmiştir.(Danıştay 13. D. 2014/2953 E. ve 2020/393 K.)

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Danıştay kararına buradan ulaşabilirsiniz.

ANKARA BAROSU