ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE, MESLEKTAŞLARIMIZIN ÖNCELİKLİ HİZMET ALABİLMESİ İÇİN ANKARA BATI ADLİYESİ SAVCILIK, HUKUK MAHKEMELERİ, CEZA MAHKEMELERİ, VE VEZNE ÖN BÜROLARINA SIRAMATİK YAPTIRILMIŞTIR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, meslektaşlarımızın öncelikli hizmet alabilmesi için Ankara Batı Adliyesi Savcılık, Hukuk Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri,  ve Vezne ön bürolarına sıramatik yaptırılmıştır. Konu ile ilgili hassasiyet gösteren Ankara  Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür eder, meslektaşlarımıza sayg ile duyururuz.