ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ REHBER AVUKATLAR EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Gelincik Merkezi tarafından 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen "Gelincik Merkezi Rehber Avukatlar" eğitimi Bolu Koru Hotel'de gerçekleşti.
Eğitime, Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin, Av. Meltem Akyol, Av. Cem Aksu ile Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan ve Divan üyeleri katıldı. Rehber avukatlar tarafından geniş bir katılımla gerçekleştirilen eğitim başarıyla sonuçlandı.