ANKARA BAROSU CMK YÜRÜTME KURULU VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Baromuz Yönetim Kurulu’nun 12.12.2018 tarih ve 11/258 sayılı kararı ile kabul edilen “Ankara Barosu CMK Yürütme Kurulu ve CMK Uygulama Merkezi Yönergesi” uyarınca engelli meslektaşlarımızın yıllık ortalama puanından 30 puan, meslek kıdemi 0-3 yıl arasında olan meslektaşlarımızın (3 yıllık kıdemi dolana kadar) yıllık ortalama puanından 10 puan, CMK sistemine ilk defa kayıt olan meslektaşlarımızın yıllık ortalama puanından 1 sefere mahsus olmak üzere 10 puan silinmesine karar verilmiştir. Meslektaşlarımıza duyurulur.

Saygılarımızla.