ANKARA BAROSU BARO MECLİSİ TOPLANDI

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni dönem Ankara Barosu Baro Meclisi Genel Kurulu Toplantısı 13.12.2021 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışı, Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel tarafından yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Av. Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Av. Hilal Çelik, Katip Üyeliğine Av. Hatice Buse Özer seçildi. 

Gündemin 4. Maddesi gereğince Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel, Ankara Barosu ‘nun faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumda şu ifadelere yer verdi:

” Değerli meslektaşlarım;

Meslek sorunlarının, bu bağlamda hukukun üstünlüğüne, adil yargılanmaya ve yargı bağımsızlığına ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak, meslektaşlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla Baro Meclisi kurulmuştur.

3 ayda bir periyodik olarak toplanması öngörülen baro meclisi, baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinden, Ankara Barosu kurul, merkez ve enstitü başkanlarından, ilçe temsilcilerinden, genel kurulda temsil edilen grupların başkan adayı ve 5 er temsilcisinden, meslek kıdemi 5 yıl ve daha az olan serbest çalışan 3 avukat ile meslek kıdemine bakılmaksızın SGK lı olarak çalışan 3 Avukat ile yine 3 Stajyer Avukattan oluşturulmuştur.

Baro meclisi kendi içerisinden yürütme kurulunu seçerek; mesleğin gelişmesi, meslektaşların sorunları, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve insan hakları gibi baroların kanundan kaynaklanan görev alanına giren her konuda görüş oluşturarak aldığı tavsiye kararlarını baro yönetim kuruluna sunarak tavsiyede bulunabilecek, kurul ve merkezlerin çalışmalarını değerlendirerek önerilerde bulunabilecektir.

 Değerli meslektaşlarım,

Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak 08 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığımız kararlar neticesinde;

 - Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararlarını,  KVKK hükümleri dikkate alınarak ayrıca Ankara Barosu gelir gider tablosunu üç (3) ayda bir WEB sayfasından yayınlayacağız.

 - Ankara Barosu Yönetim Kurulu Toplantılarına ayda bir kez Avukat Hakları Merkezi, Engelli Avukatlar Kurulu, İşçi Avukat Hakları Merkezi, Genç Avukatlar Kurulu, LGBTİQ+ Hakları Merkezi, Staj Grup Sözcüleri, Staj Kurulundan kendi belirleyecekleri bir üyenin öneri ve talepleri bildirmek üzere katılmasını sağlayacağız.

 - Ankara Barosu CMK Merkezi'nce yapılan zorunlu müdafii görevlendirmelerinde, meslektaşların görev yerlerine ulaşımı için tahsis edilen araçların 24 saat üzerinden hizmet sağlamaya başladık.

- Avukatlık Kanunu'nun95/6. Maddesi uyarınca yapılacak yardıma ilişkin yönerge çalışmalarına başladık.

 - Necatibey Cad. 51 numaradaki binanın bir kısmının öncelikle 0-5 yaş kıdemli avukatların sanal ofis olarak kullanımı, diğer kısımlarının ise kurgusal duruşma salonu, kütüphane, merkez, kurul ve komisyonların kullanımı için toplantı salonu ve sosyal alanlar olarak tadilat ve tefrişatı için Türkiye Barolar Birliğinden talepte bulunduk. Bu binamızın tüm yapım işlerini Haziran 2022 tarihine kadar bitirmeyi hedefliyoruz.

 - Baromuza günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir sosyal tesis kazandırabilmek amacıyla arsa tahsisi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile görüşmelere başladık.

 - Ankara’da bulunan adliye ek hizmet binalarına sorunlara biran önce müdahale edebilmek amacıyla sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri belirledik.

- Baromuz stajyer avukatlarına, ruhsat törenlerinden sonra AVSA tarafından düzenlenen kendi belirleyecekleri bir eğitime ücretsiz olarak katılabilmeleri için sertifika verilmesine başladık.

 - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 0-5 yaş kıdeme sahip meslektaşların otobüs, metro ve ofislerinin su faturaları ile diğer belediye hizmetlerinden indirim yapılması, Gelincik Merkezimizden her gün bir rehber avukatın şiddet gören kadınlara hukuki destek için görevlendirilmesi, Ankara Barosu spor takımlarımıza spor salonu temini hususunda ve merkez adliyenin karşısında bulunan arzuhalcilerin kira sözleşmelerinin tekrar yenilenmemesi konusunda görüşmelere başladık.

 - Baromuz avukat ve stajyer avukatlarına kariyer planlaması yapmak, mesleki konularda bilgilendirmek ve mesleki destek sağlamak adına Ankara Barosu Kariyer Birimi kurulması için yönerge çalışmalarına başladık.

 - ABAYS'a kayıtlı meslektaşların çocuklarının sisteme dâhil edilmesi ve yardımdan faydalanması maksadıyla aktüerya hesabının yapılması ve gerekli çalışma yapılması için ABAYS Yürütme Kurulu'ndan rapor istedik.

 - Ankara Barosu Tabipliği ve Sağlık Destek Hattının haftanın yedi (7) günü, saat 09:00 ila 21:00 saatleri arasında hizmet vermesine ve ek hizmetler olarak, meslektaşların ev ve ofislerinde yapılacak muayene ve müdahaleler ile doktorun gerekli görülmesi halinde EKG çekimleri ve kan tetkiklerinin bulunduğu yerde alınmasına başladık.

 - Görme engelli meslektaşlar için tüm mahkeme ve duruşma salonları kapılarına Braille alfabesi asılması, baro asansörlerine sesli sistem kurulmasına, Ankara Batı adliyesi asansörlerine görme engelli meslektaşlar için Braille alfabesi ve sesli sistemin eksikliğinin tamamlanması, adliyelerin katlarına kat sayıları ile yönlerini gösterir Braille alfabesi alınmasına, tüm adliyelerin zemin katlarına adliye krokilerinin Braille alfabesi ile yer verilmesine, adliyelerdeki avukat odalarındaki bilgisayarlarda görme engelli meslektaşlar için jaws for Windows programı eksikliğinin giderilmesi için çalışmalara başladık.

 - TEM Şube Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğünde avukat bekleme odası yapılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ile Ankara ve Batı Cumhuriyet Başsavcılıkları Ön büroda ki sorgu ve dosya inceleme yapılması esnasında meslektaşların karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik görüşmelere başlandık.

 - Baromuz avukat ve stajyer avukatlarını mobing hakkında bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek adına Ankara Barosu Mobinge Karşı Destek Birimi'nin kurulması için yönerge çalışmalarına başladık.

- Ankara Barosu Yayınevini aktif hale getirerek yönergesinin hazırlanması için çalışmalara başladık. Ayrıca, Ankara Barosu faaliyetleri hakkında aylık e-bülten çıkartarak meslektaşlarımızın hizmetine sunacağız.

 - ABEM ve Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisleri'nin mevcut hizmet kapasitesinin arttırılması ve yenilenmesi için proje ve tekliflerin toplanması hususunda çalışmalara başladık.

 - Ankara Barosu İşçi Avukatlar Kurulunu hak temelli olması gözetilerek merkez haline getirmiştik, şimdi ise İşçi Avukat Hakları Merkezimizin yönergesine çalışıyoruz.

Ayrıca;

- Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.03.2021 tarihli kararı ile Ankara Barosu “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi” imzalayarak yayınlamıştık şimdi ise Politika Belgeselinin bir gereği olan ve çok önem verdiğimiz Ankara Barosu cinsel şiddete karşı destek ve dayanışma birimini kurmak için yönerge çalışmalarında sona geldik. İlk Yönetim Kurulu toplantımızda bu konuyu karara bağlayacağız.

- Ankara Barosu ücretli çalışan avukat – işveren avukat ilişkisi prensip belgesi daha önce imzalayarak yürürlüğü koymuştuk şimdi bu belgemizi daha da geliştirerek meslektaşlarımız arasında yaygınlaşması için girişimlerde bulunacağız.

 - Ankara Birinci Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının, mesai bitiminde yayınladığı mazeretli ve raporlu hakimler listesinde olmayan ertesi günlü izinli ve raporlu hakimlerin tespiti ve web sayfamızdan yayınlanması için Komisyon Başkanlığı ile görüşmelere başladık oradan olumlu bir sonuç alamaz isek bu büyük sorunumuzu çözebilmek adına kendi çözümümüzü biran önce devreye sokacağız.

 - Ayrıca en büyük sorunumuz olan Ankara’da tek adliye için farkındalık yaratmak amacıyla eylemler gerçekleştirmeye başladık. Bu eylemlerimizi arttırarak devam edeceğiz.

Her hafta yeni projelerle karşınıza çıkmayı hedeflemekteyiz.

Değerli meslektaşlarım,

Temel Hak ve Özgürlüklerin istisnasız bir şekilde hukuk devleti altında var olması için mesleklerini icra etmekten geri kalmayan, azmi ve yok edilmez umuduyla inadına her türlü şiddete, tahakküme ve belirsizliğe karşı koyan tüm meslektaşlarımızla birlikte dün nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da daha büyük bir azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

 Saygılarımla”

Gündemin 5. maddesi gereğince Baro meclisi yürütme kurulunun seçimi yapıldı. Yürütme Kuruluna Av. Hava Orhon, Av. Ayşe Köseyener, Av. İlke Işık, Av Deniz Vural, Av. Aslı Koçak Arıhan, Av. Merve Bayram ve Av. Burçak Güneş seçildi.

Gündemin 6. ve 7. maddelerine ilişkin birçok meslektaşımız tarafından görüş sunuldu.

Ankara Barosu Baro Meclisi Genel Kurulu’na; Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Eren Turan, Genel Sekreteri Av. Dr. Mahcemal Seyhan, Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Mihriban Şentürk, Av. Zekiye Avcı ve Av. Oğuz Atasoy, Av. İnanç Görür, Av. Emrah Acar, Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu, Ankara Barosu TBB delegeleri, merkez, kurul, AVSA ve enstitülerin başkanları, görev sürelerince ilçelerdeki baro temsilcileri, Ankara barosu 66. Olağan Genel Kurulunda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, Mesleğe Vefa ve Avukat Hakları Grubu’ndan başkan adayları ile listedeki en fazla oy almış 5 meslektaşımız, meslek kıdemi 5 yıl ve daha az olan serbest çalışan 3 meslektaşımız, SGK’lı olarak çalışan 3 meslektaşımız ve 3 stajyer meslektaşımız katıldı.