ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ, YENİ KATILAN ÜYELERİ İÇİN MERKEZ İÇİ EĞİTİM YAPTI

Ankara Barosu'nun 65. Olağan Genel Kurulu sonrasında 14.11.2018 günü atanan Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, gerek ortak tavır ve tutum geliştirerek meslektaşlara yönelik hak ihlallerine kolektif bir müdahalede bulunabilmek, gerekse merkez içi motivasyonu diri tutabilmek için düzenli olarak gerçekleştirdiği merkez içi eğitimlerin dördüncüsünü 29 Şubat ile 1 Mart tarihlerinde ABEM'de gerçekleştirdi.
Eğitimlerde avukat hakları kavramı ve tarihçesi, Avukat Hakları ile ilgili uluslar arası dayanaklar ve belgeler, AHM'nin teşekkülü, AHM evrak arşivlemesi, AHM müdahale biçimleri ve işleyişi atölye tipi çalışmalar ile değerlendirildi. Ayrıca merkez üyelerinin Ankara Barosu'nu temsilen katıldığı avukat ev ve ofis aramaları hakkında bilgi verildi, CMK'da düzenlenen arama ve el koyma anlatıldı. Yine Ankara Barosu'nu temsilen görev alınan avukat yargılamalarının usulünün de anlatıldığı eğitim ile merkezin etkin, sürekli ve sürdürülebilir kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.