ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN REJİM SORUNLARI SEMPOZYUMU YAPILDI

Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu tarafından düzenlenen “Anayasa Değişikliklerinden Kaynaklanan Rejim Sorunları Sempozyumu”, 22 Kasım 2019 Cuma günü ABEM’de gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkanı Av. Selcik Ulusoy’un üstlendiği sempozyumun açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı. Sempozyuma konuşmacı olarak Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Av. Yekta Güngör Özden, Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Prof. Dr. Anıl Çeçen, Prof. Dr. Süheyl Batum katıldı.

Paneli, Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin ve Av. Burcu Mine Gargın izledi.