AİLE HUKUKUNDA İSTİNAF AÇIKOTURUMU YAPILDI

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Aile Hukukunun Uygulama Boyutları isimli açıkoturum serisinin Aile Hukukunda İstinaf konulu beşincisi, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Açık oturumun açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şunları söyledi:

“İstinaf mahkemelerinin 1924 tarihinde kaldırılmasından sonra Yargıtay, zorunlu olarak maddi konulara girerek kararlar vermeye başlamıştır. İstinafın kabul edilmemiş olması nedeniyle Yargıtay’a gelen iş sayısı olağanüstü derecede artmış ve benzer hukuk sistemlerindeki sayıyla mukayese edilmeyecek bir seviyeye çıkmıştır. Yine istinafın bulunmayışı, bir takım olağanüstü kanun yollarının kabulünü zorunlu hale getirmiştir.

İstinaf kanun yolu, adil yargılanma hakkının somutlaşmış bir anlatımıdır. Maddi olayın ikinci kez incelenmesini istemek bir ‘hak’ olduğundan, 23 Mart 1976’da yürürlüğe giren ve 12 Aralık 1966’da Birleşmiş Miller Genel Kurulu’nca New York’ta benimsenen Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile istinaf yolu, ‘olayın doğru olup olmadığının ikinci kez duruşmalı olarak incelenmesi’ şeklinde tanımlanmış ve bütün dünya ülkelerine de gerçekleştirilmesi önerilmiştir.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye bu konuda kanun yolu düzenlemeleri yapmasını tavsiye etmiş; Türkiye de Katılım Ortaklığı Belgesi’nde istinaf mahkemelerinin kurulmasını hedeflemiştir.

Ülkemizde Avrupa Birliği’ne tam üyelik, bir devlet politikası olarak benimsenmiştir. Hukuk politikası açısından, adalet hizmetlerinde çağdaş ve evrensel standartlara ulaşılması; yargının verimliliğinin, güvenilirliğinin ve etkinliğini artırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda AB müktesebatı, uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararları incelenerek mevzuatımızda da köklü değişiklikler yapılmıştır.

İstinaf mahkemeleri de bu hedef çerçevesinde, adil yargılanma hakkının sağlanması için önemli bir unsur olarak yeniden hukuk sistemimize dahil edilmiştir.

 İstinaf mahkemelerinin kurulması ile Türkiye’de adil yargılanma hakkı konusunda çok büyük bir adım atılmış olduğunu düşünüyoruz.

Zira adil yargılanma, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecindeki iki önemli belgeyi oluşturan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ve Ulusal Program’da, yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması doğrultusunda öncelik olarak belirlenen hususlardan biridir. İstinaf sistemi ile mahkemelerin üzerindeki ağır yük hafifleyecek; Yargıtay, gerçek bir içtihat mahkemesi fonksiyonuna kavuşacaktır.

Bugün, Kadın Hakları Merkezimiz tarafından düzenlenen Aile Hukukunun Uygulama Boyutları serisinin beşinci toplantısında, Aile Hukukunda İstinaf konusunu ele alacağız.

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Zeynep Öksüzoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Nadir Meral ve Ankara 9. Aile Mahkemesi Hakimi Sayın Nuriye Yasemin Ceylan, bu konudaki değerli bilgi, birikim ve görüşlerini bizlerle paylaşacaklar.

Kendilerine teşekkür ediyor ve sözü, oturumu yönetmek üzere Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av.Tülay Çelikyürek’e bırakıyorum.”

Oturum başkanlığını Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Tülay Çelikyürek’in üstlendiği açıkoturuma, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Zeynep Öksüzoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Başkanı Nadir Meral ve Ankara 9. Aile Mahkemesi Hakimi Nuriye Yasemin Ceylan konuşmacı olarak katıldı.

Açıkoturumu, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hamit Baykara da izledi.

 

TARİH: 22 Mayıs 2017

YER: ABEM