7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İLGİLİ DUYURU

7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte pek çok hükümlünün tahliyesi gerekecektir. Ankara özelinde binlerce müddetname güncellenecek, çok sayıda iyi hal, denetimli serbestlik, koşullu salıverme kararı temin edilecektir.Corona salgını nedeniyle sosyal temasın dengeli tutulması ve İnfaz Savcılığında oluşacak yoğunluktan dolayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülmüş ve meslektaşlarımızın kanundan yararlanmak için dilekçelerini online olarak verebilecekleri kararlaştırılmıştır. Meslektaşlarımız İnfaz Bürosuna gelmeden “E-İmzalı” dilekçelerinin ekine vekaletname ekleyerek ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr mail adresine gönderebileceklerdir.Hafta içi her gün saat 15:00’e kadar gelen mailler aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecektir. E-İMZASIZ DİLEKÇELER İŞLEME ALINMAYACAKTIR. Saygılarımızla.