40 YILI GERİDE BIRAKAN MESLEK ÜSTADLARIMIZA TEŞEKKÜR PLAKETİ

40 YILI GERİDE BIRAKAN MESLEK ÜSTADLARIMIZA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Ankara Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında, avukatlık mesleğinde 40 yılı deviren meslek üstadlarımıza teşekkür plaketi takdim edildi.
Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan şunları söyledi:
“40 yıl sadece bir rakamsal geride bırakılmış geçmişi ifade etmiyor, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma ve insan hakları mücadelesi ile geçen 40 yıl, olduğundan çok daha büyük anlam taşıyor. 
Eğer bugün yurttaşlarımız her hukuksuzlukta baroları ve avukatları güvence olarak görüyorlarsa, eğer en ağır baskılara rağmen “direnen avukatlar var” deniliyorsa, her türlü hak ihlalinde insan haklarını, tüm temel hak ve özgürlükleri savunmada akla barolar geliyorsa bu sizlerin bu uğurda verdiği mücadelenin sonucudur. Ankara Barosu diğer meslek odalarından ve sivil toplum örgütlerinden farklıysa eğer, 40 yılı geride bırakmış siz değerli meslektaşlarımızın verdiği mücadele sayesindedir. 
Bilmenizi isteriz ki Ankara Barosu sizlerin verdiği bu onurlu mücadelenin izlerini büyük bir onurla taşıyacağı gibi aydınlattığınız yolda yürümeye ve mücadele etmeye devam edecektir.”
Etkinliğe, Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Güzin Tanyeri, Av. Çağrı Eryılmaz ve Av. Burcu Mine Gargın katıldı.