DAVA
Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, hayvanlar üzerinde deney yapılmasına ilişkin yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açtı.
Haber Tarihi : 15.04.2014 Okuma Sayısı : 534 Devamı için...

DUYURU
Elektronik Haberleşme Hukuku Kurulu Atöyle Çalışmaları (I) Elektronik Haberleşme Hukukuna Giriş
Haber Tarihi : 09.04.2014 Okuma Sayısı : 390 Devamı için...

BASINDA BARO
Ankara Barosu, yargı kararına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yeni Başbakanlık binasının inşaatının durdurulmamasını Anayasa Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor – 05.04.2014 tarihli Hürriyet Gazetesi haberi
Haber Tarihi : 07.04.2014 Okuma Sayısı : 516 Devamı için...

YOUTUBE’A ERİŞİM YASAĞINA DAVA
Ankara Barosu, video paylaşım sitesi youtube'a erişim yasağı getiren TİB’in yetki gaspı yaptığı gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.
Haber Tarihi : 28.03.2014 Okuma Sayısı : 1212 Devamı için...

SUÇ DUYURUSU
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2014 tarih 77002794-3248 sayılı “Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde Vekalet Ücreti Hükmedilmesi Hakkında” konulu yazı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Haber Tarihi : 27.03.2014 Okuma Sayısı : 1353 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması düzenlenmesi hakkındaki 2014/18 sayılı duyurusu
Haber Tarihi : 10.03.2014 Okuma Sayısı : 331 Devamı için...

DUYURU
Internet Haftası 8-21 Nisan 2014
Haber Tarihi : 11.04.2014 Okuma Sayısı : 113 Devamı için...

DUYURU
YGS 2014 sınav sorularının kamuoyuna açıklanmamasına ilişkin olarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde ÖSYM Başkanlığına yaptığımız başvuru hakkında
Haber Tarihi : 10.04.2014 Okuma Sayısı : 489 Devamı için...

DUYURU
Uluslararası Avukatlar Birliği 2014 Yılı Eğitim Kursları
Haber Tarihi : 31.03.2014 Okuma Sayısı : 453 Devamı için...

DUYURU
Başkent Üniversitesi Ev Sahipliğinde Kamu Diplomasisi Sertifika Programı
Haber Tarihi : 18.03.2014 Okuma Sayısı : 507 Devamı için...

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ANA İMAR PLANINA YARGI FRENİ
Ankara Barosu’nun beş meslek odası ile birlikte açtığı davada, sit statüsü düşürülerek yapılaşmaya açılan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tamamını kapsayan ana imar planının yürütmesi Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
Haber Tarihi : 21.03.2014 Okuma Sayısı : 1366 Devamı için...

SERTİFİKA PROGRAMI
Hava Hukuku Sertifika Programı
Haber Tarihi : 01.05.2014 Okuma Sayısı : 1109 Devamı için...

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Çerkeş - Karadaş Doğa Yürüşüyü
Haber Tarihi : 16.04.2014 Okuma Sayısı : 101 Devamı için...

PANEL
Basın İş Hukuku
Haber Tarihi : 16.04.2014 Okuma Sayısı : 149 Devamı için...

BASINDA BARO
Ankara Barosu'ndan Hayvan deneylerine karşı dava - 16 Nisan 2014 tarihli gazete haberler
Haber Tarihi : 16.04.2014 Okuma Sayısı : 23 Devamı için...

DUYURU
Muhasebe ve Hukuk İlişkisi Anketi
Haber Tarihi : 11.04.2014 Okuma Sayısı : 100 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın açtığı dava neticesinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan ibarenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı hakkındaki 2014/32 sayılı duyurusu
Haber Tarihi : 10.04.2014 Okuma Sayısı : 133 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 21/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkındaki 2014/33 sayılı duyurusu
Haber Tarihi : 10.04.2014 Okuma Sayısı : 86 Devamı için...

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Elektronik Haberleşme Hukukuna Giriş
Haber Tarihi : 09.04.2014 Okuma Sayısı : 376 Devamı için...

KAN ARANIYOR
Bir Meslektaşımızın Yakını İçin Acil Olarak B RH (-) Kana Gereksinim Vardır
Haber Tarihi : 09.04.2014 Okuma Sayısı : 49 Devamı için...

ÇALIŞTAY
Uluslararası Çocuk Kaçırma Davaları, Lahey Sözleşmesi'nin Uygulanması
Haber Tarihi : 08.04.2014 Okuma Sayısı : 424 Devamı için...

KAN ARANIYOR
Bir Adliye Çalışanı İçin AB Rh (+) Kana Gereksinim Vardır
Haber Tarihi : 08.04.2014 Okuma Sayısı : 56 Devamı için...