ANKARA BAROSU’NDAN veya BAŞKA BARO’DAN
STAJ BİTİM BELGESİ (SBB) ALMIŞ OLUPTA BAROMUZ LEVHASINA YAZILMAK
İSTEYENLERİN GETİRMESİ GEREKLİ BELGELER ve ÖRNEKLERİN LİSTESİDİR

  ADET
1 – Baro Başkanlığına hitaben dilekçe (ÖRNEK-1) 2
2 – Bildiri Kağıdı (ÖRNEK-2) 2
3 – Nüfus Kağıdı Örneği (Noter Tasdikli Olacak) 2
4 – İkametgâh Kağıdı (Muhtardan) 2
5 – Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden) 2
6 – Staj Bitim Belgesi 2
7 – a) 6 x 9 ebadında Avukat cübbesiyle çekilmiş renkli fotoğraf 5
      b) 3,5 x 3 ebadında Avukat cübbesiyle çekilmiş renkli fotoğraf 5
8 – Tam kapaklı telli karton dosya 1
9 – Arşivli Adli sicil belgesi (Ankara C.Başsavcılığından) 2
NOT : Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.
10) SSK – Emekli sandığı- Bağ-Kur, belge getirecek. 1

(ÖRNEK-1)
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
……………………………. Tarihinde …………………………………….. Barosu’nda Staj Bitim Belgesi aldım. Baronuz Levhasına kaydımın yapılarak ruhsatnamenin verilmesini saygılarımla arz ederim.
ADRES:   Tarih
 Adı ve Soyadı
 (İmza)
Baronuz Levhasına yazılmasını isteyen dilekçe sahibini yakinen tanıdığımı bildirir, kendisini takdim ederiz.
Avukat   Avukat
(İmza)  (İmza)

(ÖRNEK-2)
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
(BİLDİRİ KAĞIDI)
1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3.maddesinin (e) ve 5.maddesinin (a) bentlerinde yazılı hallerin kendimde olmadığını, cezai ve inzibati kovuşturma altında bulunmadığımı, halen avukatlık ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlığa mani bir halimin olmadığını beyan ederim.
Tarih
Adı ve Soyadı

Giriş Keseneği 607.00-TL.
Aidat(Dönemsel Yıllık Kesenek) 193.50-TL.
RUHSAT BAŞVURU KAYDİESİ TOPLAMI800.50-TL.
(Bu miktar Baro Kalemine yatırılacaktır.)
Kimlik
(Bu miktar Baro Kalemi'ne yatırılacaktır.)
50.00-TL.

448.95-TL. Adalet Bakanlığı Ruhsat Harcı
  (Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi – Çankırı Cad. No.15 Ulus)
300.00.TL Türkiye Barolar Birliği Ruhsat Ücreti
  (Halk Bankası Yenişehir Şubesi. VDS.-16000075 sayılı hesaba yatırılacaktır.)