Ankara Barosu Dergisi 2017 Sayı-4

Hakemli Makaleler


Dr. Fahri Gökçen TANER

5271 Sayılı Cmk’nın Temyiz Kanun Yoluna İlişkin Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesiyle Ortaya Çıkan Farklılıklar  ...... 48

 

Av. Arb. Dr. Zeynep BAHADIR

Markaların İdari İptal Prosedürü  ...... 80

 

Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR

Mirasbırakanın Sağlığında Altsoyuna Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaların Denkleştirilmesinde Sağ Kalan Eşin Durumu ....... 106

 

Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI

KKTC Hukuku’nda Evlilik Dışı Çocuğun Soybağı İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi ....... 142

 

Yrd. Doç. Dr. Pınar AŞIK

Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı (TTK m. 396) ....... 164

 

Dr. Orhan Ersun CİVAN

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Özel Politika Gerektiren Gruplar ....... 204

 

Makaleler


Av. Murat TEZCAN – Stj. Av. Beyza CANPOLAT

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Aynen Taksim Seçeneğinin Değerlendirilmesi  ....... 294

 

Av. Talih UYAR

Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı İle Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı» İptal (İİK. Mad. 280) ......... 307

 

OHAL KHK’LARI VE DEVLETİN GÜÇ KULLANMA YETKİSİNİ SİVİLLERE DEVREDEN 696 SAYILI OHAL KHK’SI HAKKINDA OLAĞANÜSTÜ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ ........ 21

 

İbrahim Ö. KABOĞLU

Çeviri:Gülden Kurt

Parlamenter Rejimin Olağanüstü Halde Kaldırılması (16 Nisan 2017 Referandumu ile “Kabul Edilen” Anayasa Değişikliğine İlişkin İlk Gözlemler)  ........ 26

 

Çeviri:Kasım AKBAŞ

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 36/3 Maddesi Uyarınca Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’nin Üçüncü Taraf Müdahilliği ........ 365

 

Çeviri:Kasım AKBAŞ

Venedik Komisyonu 2016-2017 Türkiye Raporları ........ 381