Ankara Barosu Dergisi 2015 Sayı-4

Hakemli Makaleler


Dr. Özlem DUVA

“Mitostan Logos’a Yargının Cinsiyetlendirilmesi ve Hukukun Eril İnşası ...... 27

 

Arş. Gör. Nadire ÖZDEMİR

Aile Hukuku ve (İlişkisel) Özerklik  ...... 45

 

Yrd. Doç. Dr. Fatma İrem ÇAĞLAR GÜRGEY

Ev-İçi Şiddet Davalarında Yargıcın Tarafsızlığı ....... 55

 

Arş. Gör. Duygu HATIPOĞLU AYDIN

Kadınların Adalete Erişimi ...... 77

 

Arş. Gör. Olcay KARACAN

Olguda Seçicilik: Tecavüzün Tanımlanması ......109

 

Makaleler


Prof. Dr. Gülriz UYGUR

“Toplumsal Cinsiyet ve Adalet:Hukuk Adaletsizdir ........121

 

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

İstanbul Sözleşmesi ........ 133

 

Prof. Dr. Alev ÖZKAZANÇ

Feminizm ve Hukuk Üzerine Eleştirel Düşünceler ....... 205

 

Röportajı yapan: Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU

Avukat Hülya Gülbahar ile Röportaj ......... 211

 

Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU

“Kadının Beyanı Esastır”:Çok Bilinmeyenli Bir Denklem ........ 229

 

Av. Candan DUMRUL / Av. Huriye KARABACAK DANACI

“Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu Raporu ........255

 

Arş. Gör. Nisan KUYUCU

Muhafazakarlığın Hedefinde Bir Kadın Yargıç:AİHM'nin Özpınar Kararı ........ 293

 

Defne BÜLBÜL

Bir Kadın Yargıcın Not Defterinden… ....... 301

 

Av. Lale İNCESU

Bir Gönül Projesi : Gelincik ......... 305

 

Av. Sinem HUN

Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesi Somut Norm Denetimine Tabiyken:Trans Geçiş Sürecinde ‘Bekletmeler’in Trans Öznelliklere Etkisi ........ 311

Av. Döndü Ceren ŞİMŞEK

Kadına Şiddet Pazarlık Konusu ........317

 

Nihan Deniz KÖKSAL

Çukur ........ 321

 

Kitap Tanıtımı

Yasemin ERDOĞAN : Cinsellik, Şiddet ve Hukuk Feminist Siyasetin İkilemleri ve Alternatif Feminist Tahayyüller Üzerine ....... 327

 

Özge IŞIKÇI

Cinsellik ve Hukuk Üzerine Catherine A. MacKinnon’ın “Feminist Bir Devlet Devlet Kuramına Doğru” Kitabı Üzerinden Bir İnceleme ......... 333

 

Çev.: Alev ÖZKAZANÇ / Gülben SALMAN

Jane Gallop, Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist ........ 343

Mahkeme Kararları

Mahkeme Kararları ........ 347