Ankara Barosu Dergisi 2015 Sayı-3

Hakemli Makaleler


Arş. Gör. Serdar YILMAZ

“İdari Yargının Görev Alanının Daraltılmasına Yönelik Yeni Bir Girişim Olarak “İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi” Üzerine Bir Değerlendirme ...... 113

 

Yrd. Doç. Dr. Mine KASAPOĞLU TURHAN

İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü  ...... 183

 

Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU

Ceza Muhakemesi Hukukunda Gözlem Altına Alma ....... 221

 

Dr. M. Yasin ASLAN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uluslararası Askerî Müdahalelerde Görevlendirilmesinin İç Hukuktaki Dayanakları ...... 247

 

Gökhan Yaşar DURAN

Askeri Ceza Hukukunda Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olma Suçu (ASCK m.146) ......267

 

Dr. Ferah GÜÇLÜ YILMAZ

Ergen Suçları Ergen Suçlulara Yönelik Okul İçindeki Düzenlemeler ve Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması ..... 333

 

Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU

Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat (İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun) ........ 355

 

Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU

Futbolcu Menajerliği Sözleşmesi ........ 379

 

Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU / Prof. Dr. Osman DEMİR / Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ

3B Kadastro Nesnesi: Hava Hakkı ve Kat Mülkiyetine Yönelik Gelişim Süreci Analizi ....... 397

 

Dr. Özlem TÜZÜNER / Arş. Gör. Kerem ÖZ

Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin İçtihat İncelemesi ......... 421

Makaleler


Av. Bilal KOLBÜKEN

“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçu Üzerine Bir Deneme ........ 33

 

Av. Dr. Bülent Hayri ACAR

Türk Demokratik Ceza Hukuku Düzeninde Ur Uygulamalar: (I)–İktidar Partisine Meşru Muhalefetin Terörle İlgili Suçun Konusu Yapılması ........ 51

 

Av. Talih UYAR

Avukatlık Ücret Sözleşmesinde “Maktu” Vekalet Ücreti Öngörülen Bir İş İçin Düzenlenmiş Olan (“600.000 USD+KDV+Stopaj” Ödeneceğini Belirten) Yazılı Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Geçersizliği –TBK.’NUN 27/I ve TMK’NUN 2. Maddesine Dayanılarak- İleri Sürülebilir Mi? ....... 473

 

Av. Ender DEDEAĞAÇ / Stj. Av. Elçin SANAL

HMK Değişikliği ......... 481

 

Av. Seçil ŞAHİN

Kosova’nın Bağımsızlık İlanının Uluslararası Adalet Divanı Kararı ve Self Determinasyon İlkesi Çerçevesinde İncelenmesi ........ 519