Ankara Barosu Dergisi 2015 Sayı-2

Hakemli Makaleler


Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN

Bilgi Alma ve İnceleme Talebi Müdürler Tarafından Reddedilen Limited Şirket Ortağının Genel Kurulda Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorusu Üzerine Düşünceler ...... 45

 

Dr. Cenk AKİL

Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme Hukuku Bağlamında Faize İlişkin Bazı Meseleler  ...... 67

 

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL

Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu (TCK 123) ....... 109

 

Dr. M. Yasin ASLAN

Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler Kapsamında Geniş Anlamda Sahtecilik Suçları ...... 147

 

Dr. Recep DOĞAN

Hukuki Bir Kavram Olarak Şiddet Mağduru Kadınlarda Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu ve İngiliz Haksız Tahrik Hukuku Üzerindeki Etkileri ......173

 

Mesut ÇELİK

Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi ve Bağımsızlık Hakkı ..... 195

 

Makaleler


Doç. Dr. Mustafa ÖZEN

İş Kazalarında Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluk ........ 215

 

Av. Talih UYAR

İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu (İİK. m. 5) ........ 255

 

Nursal KUMAŞ

Adli Kapitülasyonların Osmanlı Yerel Yöneticileri Üzerindeki Etkisine Bir Örnek: “ARAM PAPASYAN DAVASI” ....... 271

 

Av. Z. Emre Kurt LL.M

Ucuz, Sansürsüz ve Hızlı İnternete Erişim Hakkı ......... 287

 

Karar Üzerine Kısa Not

DURUŞMA SAATLERİNİN TOPLU HALDE TEK SAATE VERİLMESİ HALİNDE, O DURUŞMANIN MÜMKÜN OLAN EN SON SAATTE GÖRÜLMESİ GEREKİR. ........ 297

 

Karar Üzerine Kısa Not

KARAR DÜZELTME YOLU İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARA KARŞI HER NE KADAR KAPALI OLSA DA; MADDİ YANILGIYA DAYALI KARARLAR KARAR DÜZELTME YOLUYLA DÜZELTİLEBİLİR. ........ 299