Ankara Barosu Dergisi 2012 Sayı-1

Hakemli Makaleler


Doç. Dr. Mustafa S. ÖZBEK

Avukatlıkla Bağdaşabilen Akademik Unvanlar ...... 17

 

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU

Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı ..... 43

 

Yrd. Doç. Dr. Altan HEPER

Almanya’da Hukukta Yorum Üzerine Bazı Düşünceler ........ 71

 

Dr. Sedat ÇAL

İdari Usul Kanunu (ve Bilgi Edinme Hakkı) Gereksinimi Üzerine ........

 

Yrd. Doç. Dr. Sevgi USTA

Çocuğun Yerleşim Yeri Edinme Hakkı ve “Bir İstisna” ......... 87

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mâlî Sorumluluğu ........ 105

 

Arş. Gör. Hüseyin Can AKSOY

Alacağı Temlik Edenin Kanundan Doğan Garanti Sorumluluğunun Ekonomi Hukuku Prensipleri Işığında Değerlendirilmesi ..... 141

 

Makaleler


Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Tarafı Olduğu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Laiklik, Düşünce, Vicdan ve Din Hürriyeti ...... 163

 

Prof. Dr. Ersan ŞEN,
Av. Bilgehan ÖZDEMİR

Yüce Divan Yargılaması ...... 177

 

Hasan Tahsin GÖKCAN

Cumhuriyet Savcısının Delilleri Değerlendirme Yetkisi ve Yargıtay Uygulaması ....... 193

 

Av. A. Erdem AKYÜZ

Aihm ve İskeçe Türkleri ........ 207

 

Av. Mesude ALTUNEL

Namus ! ....... 213

 

Anna RAPPAPORT

Türk Avukatları Tarafından Amerikalılarla İş Yaparken Yapılan Beş Büyük Hata ....... 219

 

Tercüme


Dr. Levent BÖRÜ

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nin 01.09.2011 Tarihli Kararı ......... 225