Ankara Barosu Dergisi 2011 Sayı-4

Hakemli Makaleler


Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Tutuklama Tedbirine İlişkin Sorunlar ...... 17

 

Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR

Şike Suçu  ...... 35

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent KENT

İdari Yargıda Mahkeme Kararlarının Uygulanmasını Güçlendirici Alternatif Mekanizma Olarak Zorlayıcı Para Cezası .....45

 

Dr. Necip Kağan KOCAOĞLU, Esq.

Futbol Şirketlerinin Halka Açılması ....... 67

 

Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN

Türk Hukukunda İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği: 406 ve 5809 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi ........111

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

Elektronik Tebligatın Kalitatif Yöntemle İncelenmesi .........137

 

Harry Elmer BARNES – Negley K. TEETERS
Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Devrim AYDIN

İlkel Cezalar ve Fiziksel Cezanın Başlıca Türleri ........161

 

Dr. Ahmet ULUTAŞ

Suçluların Geri Verilmesinde Vatandaşlığın Rolü ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci Maddesinin Geri Verme Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi .......177

 

Av. Salih ÖNDER

Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırı ........ 211

 

Arş. Gör. Hande Seher DEMİR

Vicdani Ret Hakkı ...... 239

 

Arş. Gör. Fahri Gökçen TANER

Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinin (Geri Bırakılmasının) Hukuki Niteliği ve Ertelemeyi Kabul Edip Etmediğinin Sanığa Duruşma Devresinin Sona Ermesinden Önce Sorulmasının Hukuka Aykırılığı Üzerine ...... 285

 

Makaleler


Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına ........ 301

 

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ

Pratikte AİHS Protokol No.14’le Getirilen Yeni Kabuledilebilirlik Ölçütü ......... 319

 

Av. Şamil DEMİR

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler II ........ 333

 

Av. Ali KOYUNCU

Ceza Adaleti Usul Hukuku İlişkisi Ve Vicdani Kanaat ........ 351

 

Volkan SIRABAŞI

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı ve Hukuki Niteliği ........ 371

 

Anna RAPPAPORT

Yeni Yıl Kararları ile İlgili Sorun ....... 381

 

Av. Can LAFCI

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesi Gerçekten Sanığın Lehine mi? ...... 387