Ankara Barosu Dergisi 2011 Sayı-3

Hakemli Makaleler


Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu “Hâkim (& Savcı) Niteliği” ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi .......15

 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan

Türk Ceza Hukukunda Cezaların İçtimai Kurumunun Düzenlenmesi Gerektiği Üzerine ......85

 

Başak Bak

İlaçta Zorunlu Patent Lisansı ......... 105

 

Av. Ezgi Güzel Polat

Osmanlıdan Günümüze Vatandaşlık Anlayışı .......127

 

Av. Hasan Oral

Vergi Mahkemelerinde “Vekalet Ücreti” Özelinde Yaşanan Bazı Tartışmalı Uygulamalar ......159

 

Arş. Gör. Ali Erdem Doğanoğlu

Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu ....... 195

 

Arş. Gör. Nadire Özdemir

AİHM Büyük Daire Bayatyan / Ermenistan Davası ......... 211

 

Makaleler


Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma Suçları (TCK. m.219) ........ 249

 

Av. A. Erdem Akyüz

Avukatlık Başka Mesleklerin Emeklilik Alanı Değildir ......... 269

 

Av. Behiç Cüneyt Fidanoğlu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sporda Dünya Anti-Doping Programı ........273

 

Av. Göksel Yüksel

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde “Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi” .....287

 

Av. Ali Haydar Özkent

Son Fasıl Genç Avukatlarla Gizli Konuşmalar ...... 299