Ankara Barosu Dergisi 2011 Sayı-2

Hakemli Makaleler


Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu

Ankara Barosu Ölçeğinde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Barodan Müdafi Görevlendirilmesi Sistemini Ele Alan İstatistiksel Bir Araştırma ve Değerlendirme ....... 31

 

Dr. Leyla Müjde Kurt

TKHK Açısından Kapıdan Sözleşmelerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ....... 43

 

Dr. Sacit Yılmaz

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ....... 69

 

Dr. Necip Kağan Kocaoğlu, Esq.

Actio Institoria ....... 99

 

Dr. İlke Göçmen

Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri ...... 115

 

Dr. Celâl Işıklar

Askerlik Yükümlülüklerinden Doğan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetiminde Görev ......139

 

Dr. Cenk Akil

Medeni Yargılama Hukukunda Mahkeme Tarafından Atanan Bilirkişi-Uzman Tanık Ayrımı ....... 171

 

Tuğçe Oral

Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yükümü ...... 185

 

Makaleler


Prof. Dr. Ejder Yılmaz

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdikleri ...... 213

 

Av. Ferhat Aznevi

Rekabet Hukuku Çerçevesinde, Çalışanlarının Sendikal Örgütlenme ve Teşmilden Doğan Toplu İş Sözleşmesi Haklarını Engelleyen Çoğunluğu Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu ....... 255

 

Av. Mehmet Altundiş

5435 ve 5720 Sayılı Kanun Değişiklikleriyle Birlikte İdari Yargı Hâkim Adaylığına Girişte Aranan Öğrenim Koşuluna İlişkin Bir Değerlendirme ......275

 

Av. Ömer Gören

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar ....... 293