Ankara Barosu Dergisi 2011 Sayı-1

Hakemli Makaleler


Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
Arş. Gör. Ezgi Aygün Eşitli

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar ...... 17

 

Dr. iur. Serhat Sinan Kocaoğlu

Susma Hakkı  ...... 29

 

Dr. Cengiz Apaydın

Taksirle Yaralama Suçu ....... 59

 

Prof. Dr. Wolf - Dietrich Walker
Çev. : Dr. Cenk AKİL

Avrupa İlamsız İcra Takibi / The European Order for Payment Procedure ...... 113

 

Arş. Gör. Çağrı Kan Aydın

Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK Md 91-93) ......127

 

Makaleler


Prof. Dr. Işıl Özkan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Avrupa Birliği’nin Göç ve Sığınma Politikası ..... 163

 

Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları

Türk Harflerinin Kabulü Ve Tatbiki Hakkında Kanunla Şapka İktisası Hakkında Kanun Hükümlerinin İhlali TCK., M. 222 ........ 187

 

Doç. Dr. Şeref İBA

Ülkemizde “Torba Kanun” ve “Temel Kanun” Uygulamaları ........ 195

 

Av. Memet Kılıç

Alman Hukukunda Tutuklulukta Ölçülülük İlkesi ....... 201

 

Av. Talih Uyar

İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu ......... 209

 

Av. Ali ALTAY

Tecavüz Suçları İle İlgili Kadın Milletvekilleri Tarafından Hazırlanan “Hadım Etme” Yasa Tasarısı Üzerine ........ 231

 

Remzi Koçöz

‘Şiddet’ Üzerine! ........ 243

 

Mehmet Çırıka

Sanatçı Borçlanması Primleri ....... 253