Ankara Barosu Dergisi 2010 Sayı-4

Hakemli Makaleler


Prof. Dr. Muharrem Özen
Dr. Meral Ekici Şahin

Ötanazi ......... 15

 

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ

Kolluğun “Durdurma ve Kimlik Sorma” Yetkisi (PVSK madde 4/A) ...... 37

 

Dr. iur. Serhat Sinan Kocaoğlu

Tarihsel Perspektifi ile TÜRK-İSLAM Hukukunda Savunma Hakkı ve Müdafi  .... 61

 

Dr. Mehmet Emin Akgül

Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı .......79

 

Dr. Necip Kağan Kocaoğlu, Esq.

Anonim Şirketlerde Birikimli Oy Kullanımı  ..... 103

 

Arş. Gör. Pelin Taşkın

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği Yenilikler  ...... 159

 

Makaleler


Prof. Dr. Muharrem Özen
Yrd. Doç. Dr. Devrim Güngör
Yrd. Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler ....181

 

Halit Dönmez

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme ... 189

 

Prof. Dr. Süha Tanrıver

Madencilik Alanında Bir İhtisas Mahkemesinin Oluşturulmasına Gerek Olup Olmadığı Üzerine Bazı Düşünceler  .......199

 

Dr. iur. Serhat Sinan Kocaoğlu

Türk Ceza Muhakemesi Sisteminde Silahların Eşitliği İlkesini Gerçekleştirebilmek için bir Reform Önerisi Amerika Birleşik Devletleri Ceza Muhakemesi Sistemine Savunma ve Müdafi Perspektifinden Mukayeseli Bir Bakış  ...... 209

 

Fahrettin Kayhan

Avukat-Müvekkil Etkileşiminde Aktarım ve Karşı Aktarım ......... 249

 

Sevil İnci Akyüz
Ahmet Erdem Akyüz

Zamanda Yolculuk – Ankara Adliye Binaları  ........ 261

 

Ömer Gören

Bankalar ve Harçlar ......... 265

 

Yakup Bozkurt

Kamu Yönetiminde Teftiş Kurulu Başkanlığının Kaldırılmasına Dönük Sorunlar ........269

 

Mine Kaya

Telekomünikasyon Alanında Kişilik Haklarının Korunması .... 279

 

Kumru Kılıçoğlu

Hayvan Haklarına İlişkin Olarak Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Düzenleme - Hayvanı Öldürme ya da Etkisiz Hale Getirme -  .. 335